cogito

         

  Psalmii  

 
Capitolul 18
 • Către mai marele cântăreţilor.
 • 1 „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!
 • Ps 144.1;
 • 2 Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!
 • Evr 2.13;
 • 3 Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.
 • Ps 76.4;
 • 4 Mă înconjuraseră legăturile morţii şi mă îngroziseră râurile pieirii;
 • Ps 116.3;
 • 5 mă înfăşuraseră legăturile mormântului şi mă prinseseră laţurile morţii.
 • 6 Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.
 • 7 Atunci s-a zguduit pământul şi s-a cutremurat, temeliile munţilor s-au mişcat şi s-au clătinat, pentru că El Se mâniase.
 • Fapt 4.31;
 • 8 Din nările Lui se ridica fum, şi un foc mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din ea.
 • 9 A plecat cerurile şi S-a coborât: un nor gros era sub picioarele Lui.
 • Ps 144.5;
 • 10 Călărea pe un heruvim şi zbura, venea plutind pe aripile vântului.
 • Ps 99.1; Ps 104.3;
 • 11 Întunericul Şi-l făcuse învelitoare, iar cortul Lui, împrejurul Lui, erau nişte ape întunecoase şi nori negri.
 • Ps 97.2;
 • 12 Din strălucirea care se răsfrângea înaintea Lui ieşeau nori care aruncau grindină şi cărbuni de foc.
 • Ps 97.3;
 • 13 Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul cu grindină şi cărbuni de foc.
 • Ps 29.3;
 • 14 A aruncat săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a înmulţit loviturile trăsnetului şi i-a pus pe fugă.
 • Ios 10.10; Ps 144.6; Isa 30.30;
 • 15 Atunci s-a văzut albia apelor şi s-au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale.
 • Ex 15.8; Ps 106.9;
 • 16 El Şi-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;
 • Ps 144.7;
 • 17 m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, care erau mai tari decât mine.
 • 18 Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele; dar Domnul a fost sprijinul meu.
 • 19 El m-a scos la loc larg şi m-a scăpat, pentru că mă iubeşte.
 • Ps 31.8; Ps 118.5;
 • 20 Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăţia mâinilor mele:
 • 1Sam 24.19;
 • 21 căci am păzit căile Domnului şi n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu.
 • 22 Toate poruncile Lui au fost înaintea mea şi nu m-am depărtat de la legile Lui.
 • 23 Am fost fără vină faţă de El şi m-am păzit de fărădelegea mea.
 • 24 De aceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.
 • 1Sam 26.23;
 • 25 Cu cel bun Tu Te arăţi bun, cu omul neprihănit Te arăţi neprihănit;
 • 1Imp 8.32;
 • 26 cu cel curat Te arăţi curat, şi cu cel stricat Te porţi după stricăciunea lui.
 • Lev 26.23-28; Prov 3.34;
 • 27 Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte şi smereşti privirile trufaşe.
 • Ps 101; Prov 6.17;
 • 28 Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu.
 • Iov 18.6;
 • 29 Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.
 • 30 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El.
 • Deut 32.4; Dan 4.37; Apoc 15.3; Ps 12.6; Ps 119.140; Prov 30.5; Ps 17.7;
 • 31 Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul, şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?
 • Deut 32.31-39; 1Sam 2.2; Ps 86.8; Isa 45.5;
 • 32 Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.
 • Ps 91.2;
 • 33 El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor şi mă aşază pe înălţimile mele.
 • 2Sam 2.18; Hab 3.19; Deut 32.13; Deut 33.29;
 • 34 El îmi deprinde mâinile la luptă, aşa că braţele mele întind arcul de aramă.
 • Ps 144.1;
 • 35 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare.
 • 36 Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele.
 • Prov 4.12;
 • 37 Urmăresc pe vrăjmaşii mei, îi ajung şi nu mă întorc până nu-i nimicesc.
 • 38 Îi zdrobesc, de nu pot să se mai ridice: ei cad sub picioarele mele.
 • 39 Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.
 • 40 Tu faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea, şi eu nimicesc pe cei ce mă urăsc.
 • 41 Ei strigă, dar n-are cine să-i scape! Strigă către Domnul, dar nu le răspunde!
 • Iov 27.9; Iov 35.12; Prov 1.28; Isa 1.15; Ier 11.11; Ier 14.12; Ezec 8.18; Mic 3.4; Zah 7.13;
 • 42 Îi pisez ca praful pe care-l ia vântul, îi calc în picioare ca noroiul de pe uliţe.
 • Zah 10.5;
 • 43 Tu mă scapi din neînţelegerile poporului; mă pui în fruntea neamurilor; un popor pe care nu-l cunoşteam îmi este supus.
 • 2Sam 2.9-10; 2Sam 3.1; 2Sam 8; Isa 52.15; Isa 55.5;
 • 44 El ascultă de mine la cea dintâi poruncă, fiii străinului mă linguşesc.
 • Deut 33.29; Ps 66.3; Ps 81.15; Mic 7.17;
 • 45 Fiilor străinului li se înmoaie inima de mine şi ies tremurând din cetăţuile lor.
 • 46 Trăiască Domnul şi binecuvântată să fie Stânca mea! Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele,
 • 47 Dumnezeu, Răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele
 • Ps 47.3;
 • 48 şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor.
 • Ps 59.1;
 • 49 De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava Numelui Tău.
 • Rom 15.9;
 • 50 El dă mari izbăviri împăratului Său şi dă îndurare unsului Său: lui David şi seminţei lui pe vecie.
Anunțuri

Despre absentul

Nula dies sine linea
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s